Köszöntjük a Somfai Kft. honlapján!

Somfai Gábor vagyok, a Somfai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

Nagy szeretettel köszöntöm Önt annak reményben, hogy a honlapunkon olvasottak között talál olyan általunk nyújtandó szolgáltatási területet, amely az elkövetkezőkben felkelti érdeklődését, és hamarosan ezáltal kapcsolatba is kerülhetünk Önnel, illetve cégével.

Referenciáinkról, szolgáltatásainkról bővebben az aktuális menüpontok alatt olvashatnak.

Hírek, aktualitások

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása 6. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az Mvt. 49. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha a) annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, b) foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja, c) foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára, d) mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult. 1a)

Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás 2024. január 1-től
Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkezniük 2024. január 1-től azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hulladékot termelnek és a telephelyükön tárgyévben képződött hulladék mennyisége meghaladja - nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, - veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, - nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5 000 kg-ot. A rendelet érdekessége, hogy az hulladéktermelő gazdálkodó szervezetekre is vonatkozik, így a rendelet hatálya alá tartozik minden olyan vállalkozás, ami a fenti mértékű hulladékot előállítja, így például éttermek, élelmiszerüzletek, szálláshelyek, fodrászatok, kozmetikák is, amennyiben az előállított heti hulladék mértéke meghaladja a 38 kg-ot, és így a tárgyévi 2000 kg-ot.

Kinek kell készíteni Tűzvédelmi Szabályzatot
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, ha - a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak, - az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy - 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet
49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról OKK módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról      

Kémiai kockázatbecslés
A kémiai kockázatértékelés a felhasznált és forgalmazott vegyszerek munkavédelmi elemzése, amit minden vállalkozástól megkövetel az ÁNTSZ.  Egy olyan dokumentáció, ami munkavédelmi és munkaegészségügyi szempontból elemzi az Ön által felhasznált vagy forgalmazott vegyi anyagokat (tisztító, fertőtlenítő, mosogató, takarító szereket), a felhasználásban résztvevő munkakört és a tárolás, anyagmozgatás, felhasználás körülményeit és a teendőket az esetleges balesetek esetén. A Kémiai biztonságnak és a törvényi megfelelésnek 3 fő része van: ·        Vegyi anyagok Biztonsági adatlapjának megléte (2015. utáni, CLP rendelet alapján készült) ·         Kémiai kockázatelemzés elkészíttetése, érvényessége ·         ÁNTSZ fele történő veszélyes anyagokkal végzett tevékenység bejelentése          Partnereink


A Somfai Kft. a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
Önként iratkozok fel