törvények

 
 • 1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről (Mvt.)
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet - MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 5/2010. (III.9.) SZMM rendelet - 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
 • 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet - a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet - a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
 • 3/2003.(III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet - a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
 • 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet. a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
 • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
 • 2011. évi XLI. törvény A nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 •  47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép biztonsági szabályzat
 • 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet Hegesztési biztonsági szabályzat
 • 15/1989 (X.8) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet - a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet - az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet - a munkavállalók munkahelyen történő egyéni véd

<< vissza         Partnereink


A Somfai Kft. a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
Önként iratkozok fel