Munkavédelemi szolgáltatás, tanácsadás

A munkavédelem nem más, mint a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények végrehajtása, foglalkozási vagy azzal összefüggő megbetegedések megelőzése, illetve a biztonságos munkakörülmények biztosítása.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása - a munkavállalók ez irányú felelősségével összhangban - a munkáltató kötelessége.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.

A modern munkavédelem a következő területeket fogja át:

 • A munkahelyek kialakítása és állapota, ideértve a munkahelyi higiénia követelményeit is.
 • Munkaeszközök. Gépek, szerszámok, műszaki berendezések, illetve minden eszköz,  amelyet a munkavégzés során használnak.
 • Veszélyes anyagok és készítmények.
 • A munkaszervezés és a munkaidő.
 • Kiemelt csoportok védelme. Munkát terhes és szoptató anyák, valamint fiatalkorúak is végeznek, sőt a munkáltatók egyre nagyobb számban alkalmaznak "megváltozott munkaképességűeket". E csoportokat nem kirekeszteni kell a munka világából, hanem sajátos körülményeiket, toleranciájukat és képességeiket kell messzemenően figyelembe venni.
 • A munkavédelmi szervezet: A munkáltató érdeke, hogy megfelelő képesítéssel és ismeretekkel rendelkező munkavédelmi szakembereket foglalkoztasson.

 

Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor az “1993. évi XCIII. Törvény a munka-védelemről” hatálya Önre is kiterjed. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján a munkavédelmi szakképesítésű személy által elvégzendő feladatokat elvégezzük az Ön vállalkozásánál: 

Munkavédelmi tevékenységek:

 • 1993. évi XCIII. törvény 57. § (3) bekezdése szerinti munkabiztonsági szaktevékenységek elvégzése;
 • 4/2004 FMM (IV. 19.) rendelet szerinti nem veszélyes gépek, berendezések időszakos ellenőrző biztonsági felülvizsgálatának elvégzése, dokumentálása;
 • 4/2002 SzCsM-EüM együttes rendeletben előírt biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenység ellátása, egészségvédelmi terv készítése
 • a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelése Munkahelyi Kockázatértékelés elvégzése a Mvt. 54. § (2) bekezdése értelmében, dokumentálása
 • balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvek és a dokumentációk elkészítése
 • beruházások, üzembe helyezések előkészítése
 • munkavédelmi dokumentációk vezetése, karbantartása
 • munkavédelmi oktatások (előzetes, ismétlődő, rendkívüli) megtartása, dokumentálása
 • munkavédelmi szemlék (ellenőrzések) lebonyolítása, dokumentációk elkészítése /havi, féléves, éves bontásban/
 • munkavédelmi ellenőrzések alkalmával a megbízó szakmai képviselete
 • munkavédelmi szabályzatok, utasítások elkészítése és időszakos felülvizsgálata
 • munkavédelmi vizsgáztatások megszervezése és lebonyolítása
 • új létesítmény, technológia, gép üzembe helyezési és használatba vételi engedélyének előkészítése /előzetes gépvizsgálat+üzembe helyezés/
 • védőeszköz alkalmazásával kapcsolatos szakmai véleményezés


<< vissza         Partnereink


A Somfai Kft. a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
Önként iratkozok fel